Den bæredygtige kork-proces i Portugal

Livscyklussen for kork som råmateriale begynder med udvinding af bark fra kork-egetræerne. Det er den såkaldte skrælning, der finder sted i den mest aktive fase af korkens vækst i perioden midten af ​​maj/ begyndelsen af ​​juni til midten/slutningen af ​​august.

Det tager omkring 25 år, før en kork-egetræstamme begynder at producere kork. Hvert træ skal nå en omkreds på ca. 70 cm målt 1,3 meter fra jorden. Fra det tidspunkt varer træets udnyttelse i gennemsnit 150 år.

I denne første skrælning opnår man en kork med meget uregelmæssig struktur og med en hårdhed, der er vanskelig at arbejde med. Det er den såkaldte "jomfru-kork", der bliver brugt til anvendelser såsom gulve, isolering osv.

Ni år senere, i den anden skrælning, opnås et materiale med en regelmæssig struktur, mindre hård, men stadig uegnet til fremstilling af yogaprodukter - dette kaldes "sekundær kork".

Det er kun i den tredje skrælning og fremefter, at man opnår kork af en så høj kvalitet og med egenskaber i form af fx smidighed og regelmæssig struktur, at den egner sig til produktion af yogaprodukter. Denne kork kaldes "amadia-kork". Fra dette tidspunkt leverer korkegetræet hvert niende år kork af den fineste kvalitet i omkring halvandet århundrede. Således producerer et træ omkring 15 skrælninger i løbet af hele sin levetid.  

Skrælningen af korkegetræer er en proces, der daterer sig flere tusinde år tilbage i tiden, og som kun kan - og skal - udføres af specialister. For ikke at beskadige træet kræves høj faglig ekspertise, manuel fingerfærdighed og en masse erfaring.

Selve processen – skrælningens seks faser

 1. Åbningen
  Man rammer kork i lodret retning og vælger ålens dybeste spalte (barkens riller). Samtidig drejer man kanten af ​​øksen for at adskille planken fra rillen. Det er muligt at beregne sværhedsgraden for hver udtrækning ved "berøring" af øksen. Når man lægger øksekanten på planken, og hvis korken "er god", hører man en hul lyd, der er karakteristisk for skrælningen. Når det "er dårligt" udsender øksen en kort, fast og tør lyd.
 2. Separationen
  Barken adskilles ved at man indfører øksekanten mellem det inderste af barken og træet. Derefter udføres endnu bevægelse af øksen mellem træet og korken, som er beregnet til at blive adskilt.
 3. Efterfølgende
  Med et vandret snit sikrer man mindst mulig påvirkning af selve korktræet, således at træet kan leve sundt videre i mange år endnu. 
 4. Den skrællede bark
  Barken fjernes forsigtigt fra træet for ikke at gå i stykker. Det er de professionelle "skrælleres"fingerfærdighed og dygtighed, der gør det muligt at opnå hele stykker bark. 
 5. Aftagning
  Efter udtrækningen af ​​barken forbliver fragmenter af korken vedhæftet nær bunden af ​​barken. For at fjerne de mulige parasitter, der findes i korkegetræets bark-klodser, giver "skrælleren" nogle slag med øksens øje.
 6. Mærkning
  Endelig markeres træet ved hjælp af det sidste ciffer i året, hvor skrælningen bliver udført.
 7. Hviletid
  Efter skrælning stables korkbarken enten i skoven eller ved værfter på fabrikkerne, hvor de bliver udsat for fri luft, sol og regn. Alle bunkerne stables under hensyntagen til gældende certificeringsregler (defineret som International Code of Cork Stopper Manufacturing Practice - ICSSMP).

Korkbarken skal således stables på materialer, der ikke forurener korken, og som sikrer, at der ikke bliver kontakt med jorden. Træ er for eksempel udtrykkeligt forbudt at anvende i den sammenhæng, da det kan overføre svampe.

I løbet af hvileperiode modnes råmaterialet, og korken stabiliseres. Ifølge ICSSMP bør plankernes hviletid være minimum seks måneder.

Fremstilling
Korken transporteres til fabrikkerne, hvor det bearbejdes. Grundet korkens mange positive og bæredygtige egenskaber bruges det smukke naturlige materiale i dag til mange forskellige produkter.

Vil man sikre sig, at ens korkyogamåtte er fremstillet ansvarligt og bæredygtig, er det en god ide at vælge en måtte fra Yogologic. Vi går ikke på kompromis med kvaliteten, derfor er vores produkter naturligvis fra Portugal hvor indhøstningen foretages i overensstemmelse med regler, som er udviklet gennem mange år.